Mis minu lapse peas küll toimub??

Lillepere Keskus kutsub
16. novembril 13.00 – 18.00
koolituspäevale

„Mis minu lapse peas küll toimub??“
ehk
“Kiindumussuhte ja emotsionaalse trauma roll lapse arengus”

Koolituspäeva jooksul mõtestame lahti mõisted: kiindumusteooria, kiindumuskäitumine, trauma,
kiindumushäire, kiindumussuhe ja selle erinevad mustrid; teadvustame lapse aju arengu etappe ning esmase lähedase kontakti mõju lapse arengule. Samuti käsitleme murekohti, mille vastu põrkume igapäevases elus ja töös lastega, erinevaid tegutsemise põhimõtteid ning meetodeid ja tehnikaid, mis arvestavad lapse kiindumustausta ja annavad praktilisi oskusi käitumishäiretega lapse abistamiseks ja käitumist reguleerivaks lähenemiseks nii kodus, koolis kui teistes lasteasutustes.

Koolituse viib läbi Jane Snaith. Jane on MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja ja ühingu juhatuse liige aastast 2012. Ta on viinud läbi koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2019 üle terve Eesti. Ta on tõlkinud ja toimetanud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ja Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele“, samuti toimetanud N. P. Rygaardi “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet ja Marek Wnuki ja Uliana Dolyniaki „Töö traumeeritud lastega“. Kasuvanemana on tal kogemus 2 pikaajalise paigutuse ja 5 lühiajalise paigutusega lapsega, kellest peres pikemalt kasvanud kasulastest on mõlemad juba täisealiseks kasvanud. Bioloogilisi lapsi on 2, samuti täisealised.

2018 – 2020 läbib Tallinna ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpet. Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid; 2016 – 2018 läinud DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) põhikursused;
2019 läbinud Trauma Competent Care programmi (TCU Child Development Institute /USA/) koolitaja väljaõppe.

Osalustasu: 30 eur/inimene

Lillepere Keskuses on võimalik endale hankida raamatuid: Marek Wnuki ja Uliana Dolyniaki „Töö traumeeritud lastega“;
Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele. Praktilised põhitõed õpetajatele, hooldajatele ja koolide tugispetsialistidele.“,
N.P. Rygaardi “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat” (eesti ja vene keeles),
B. Perry “Poiss, keda kasvatati nagu koera” ning
Kim Goldingu ja Dan Hughesi praktilisele teraapiale lastega ja paarisuhtele suunatud raamatuid „Sild üle rahutu vee.
Teraapilised jutustused“ ja „8 nurgakivi parimate suhete vundamendis“.

Koolituse ajakava:

12.45 – 13.00 Registreerimine
13.00 – 14.30 Koolituse I osa „Kiindumusteooria, kiindumusmustrid, kuidas need
tekivad ja väljenduvad“
14.30 – 14.45 kohvipaus
14.45 – 16.15 Koolituse II osa „Emotsionaalne trauma ja selle mõju lapse ajule“
16.15 – 16.30 kohvipaus
16.30 – 18.00 Koolituse III osa „Lähenemised, mis aitavad meil lastega paremini
kontakti saada ehk mida siis teha, kui me seda kõike teame, mida
teada saime!?“ ja küsimused

Lillepere keskus asub: Tabasalu, Teenuste 2
Info ja registreerimine: info@kasupered.ee