BUSS mudeli väljaõpe (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems)

BUSS MUDELI väljaõpe

Tallinnas, 27.-29.06.2022    09.00 – 17.00
Laste Vaimse Tervise Keskus
Tervise 28

BUSS (Building Underdeveloped Sensorimotor Systems – arenguliselt mahajäänud sensomotoorse süsteemi ülesehitamine) on suunatud varase ea traumakogemusega lastega töötajatele või nendega igapäevases elus kokku puutuvatele inimestele.

BUSS-mudeli töötas välja sellele valdkonnale spetsialiseerunud Suurbritannia tegevus- ja mänguterapeut Sarah Lloyd.

Lühikokkuvõte:

Paranenud keharegulatsioonil on märkimisväärne mõju laste emotsionaalsele heaolule ja eneseregulatsioonile. Vanemad annavad sageli tagasisidet, kuivõrd parem on nende endi suhe lapsega, kui nad aitavad lapsel oma kehaga paremat kontakti saada ja lapsel on mugavam oma kehas elada. Teised räägivad jällegi sellest, kuidas nende laste viha- ja raevuhood on vähenenud.

On väga oluline mõista, kui raske on toime tulla lastel, kes peavad ringi liikumiseks ja mängimiseks oma kehaga võitlema. See võtab tohutult palju energiat ja vaeva ning rõõmustav on näha, et kui lapsed saavad oma kehaga sõbraks, siis on neil palju rohkem energiat ja võimekust areneda. Järjepideva ja armastava hoolitsuse korral näib areneva lapse potentsiaal olevat lõpmatu, samas kui väärkohtlemise ja hooletusse jätmise tagajärjed võivad olla katastroofilised.

Arengutraumade ja traumakogemusega lastega tehtavas töös pannakse praegusel ajal suurt rõhku nende emotsionaalsele ja psühholoogilisele heaolule; kasutades suhetel rajanevaid sekkumisi esmaste kogemuste kõrvale uute kogemuste loomiseks. Töö sensoorse töötluse häiretega lastega on natuke erinev. Kuigi vähearenenud süsteemiga laps võib liikuda sarnaselt sensoorse töötluse häirega lapsega, on nad tegelikult täiesti erinevad. Väärkohtlemist ja hooletusse jätmist kogenud lapse puhul tavaliselt ei tähenda sensoorsed probleemid, et süsteem ei toimi vaid seda pole lihtsalt veel üles ehitatud.

Vastsündinud lapse aju ja kesknärvisüsteem on alles varajases arengujärgus ning imikud vajavad füüsilisel ja emotsionaalsel tasemel oma keha arendamiseks neile häälestunud täiskasvanut ning palju hoolivust ja liikumiskogemusi. Kui imikud ja väikelapsed asuvad hoolimatus ja/või vägivaldses keskkonnas, jäävad nad ilma selle mõlemast aspektist – armastavast, neile häälestunud täiskasvanust ja võimalusest oma kehasse kasvada. See on aga ülioluline, kuna hea kehaline regulatsioon ja sensoorne integratsioon annavad arenevale lapsele kindla aluse lapsepõlve paljude arenguliste eesmärkide saavutamiseks: suhete loomine, mäng, oma emotsioonide mõistmine ja juhtimine ning õppimine.

Suur osa tööst lastega, kes on kogenud väärkohtlemist ja hooletusse jätmist, keskendub suhte- ja psühholoogilisele teraapiale. Neid saab täiendada sellise sekkumisega nagu BUSS, mis koondab teadmised trauma mõjust lapsele, armastavate suhete olulisusest ja loomupärasest liikumisvajadusest hea keharegulatsiooni arendamiseks.

BUSS mudel keskendub vanemate toetamisele mängude ja tegevuste kasutamisel, mis võimaldavad neil taastada lapse alussüsteemide vähearenenud osad.

Rohkem infot BUSS mudeli kohta üldisemalt (inglise keeles): www.bussmodel.org.

 • Tervishoiu- ja tervise edendamise spetsialistid (füsio- ja tegevusterapeudid, kes töötavad arengutraumaga laste ja nende perekondade või kasuvanematega).

 • Kliinilised psühholoogid, psühhoterapeudid, kõneterapeudid, laste ja noorte vaimse tervise valdkonna spetsialistid, muud erialaspetsialistid.

 • Sensoorse töötluse valdkonnaga tegelevad spetsialistid.

 • Tugispetsialistid ja sotsiaaltöötajad, kes töötavad arengutraumaga laste ja noortega ning nende perekondadega, samuti kasuvanematega, asenduskodu töötajatega; haridusvaldkonnas, lastehaiglates jms töötavad sotsiaaltöötajad.

 • Kasuvanemad ja asendushoolduse valdkonna töötajad, kes igapäevaselt kasvatavad ja hooldavad traumakogemusega ja sellest tulenevate emotsionaalsete, käitumisraskuste ja sensoorsete probleemidega lapsi.

  Ingliskeelne info https://www.bussmodel.org

  Koolitajad:
  Sarah Lloyd – tegevusteraapia erialaspetsialist, mänguterapeut, BUSS-mudeli autor.

  Dr Jules Franklin – laste ja noorte kliiniline psühholoog
  27 aastat kogemust kliinilise psühholoogina Leedsis ja Londonis valdkond peamiselt laste ja noorte vaimse tervise teemad.
  Terapeutilised suunad: kognitiivne käitumisteraapia (CBT), kognitiivne rehabilitatsiooniteraapia (CRT), silmade liikumise desensibiliseerimise ja ümbertöötlemise teraapia (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing Therapy (EMDR), töö neuroloogilise arenguga ja trauma mõju, samuti varase lapsepõlve kogemuste, emotsionaalse ja psühholoogilise tervise ning füüsilise arengu seosed.

  Vicky Holland – koolitaja, vanemate mentor, kogemusnõustaja. Lapsendaja, koostöös Sarah Lloydiga läbi viinud aastate jooksul palju koolitusi, toetanud perekondi ja koolitanud tegevusterapeute.

  Kolme päeva jooksul pakub BUSS-meeskond osalejatele võimaluse läbida koolitus, mille tulemusena on võimalik omandatud teadmisi juba praktikas kasutada. Koolitajad koondavad peamise info kolme täispikka päeva, lisaks annavad võimaluse jätkata erialast arengut veebipõhise supervisiooni ja nõustamise toel. Jätkukoolitus on samuti planeerimisel 2022. aasta lõppu.

  Koolituse hind: 900 eur

  Hinnas sisaldub: kolmepäevane koolitus, toitlustus ja koolitusmaterjalid Koolitus toimub inglise keeles, sünkroontõlge eesti keelde (vajadusel)

  Kohad on piiratud. Lähem info ja registreerumine: info@kasupered.ee