0
Your cart is empty. Go to Shop

Õigusaktid

Kogu maailma seadusandlus ja –aktid kokku ei suuda iialgi seda maailma paremini parandada kui emade ja isade armastavad südamed ja käed. Kui iga laps saaks uinuda tundes enda ümber perekonna armastust – ja Jumala armastust – oleks kogu maailm palju helgem ja parem paik.”
Mitt Romney (Ameerika Ühendriikide ärimees ja poliitik, vabariiklaste presidendikandidaat)

Õigusaktid, millest võib kasuperel abi ja kasu olla:

 • Tsiviilseadustiku üldosa seadus
  https://www.riigiteataja.ee/akt/120042017021
  164. Aegumise peatumine perekondlikul põhjusel või eestkoste ajal

 • Töölepingu seadus
  https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018015
  Eestkostja ja hooldaja õigus lapsehoolduspuhkusele, lapsepuhkusele ja tasustamata lapsepuhkusele
  (1) Eestkostjal ja isikul, kellega on sõlmitud lapse perekonnas hooldamise leping, on õigus saada käesolevas jaos ettenähtud lapsehoolduspuhkust, lapsepuhkust ja tasustamata lapsepuhkust.
  (2) Lapse tegelikul hooldajal on õigus saada käesoleva seaduse §-s 62 ettenähtud lapsehoolduspuhkust.