Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub tugiteenuseid hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele 

Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis võib sinu laps olla elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Pöördu meie poole!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele!

Esmane nõustamine on kasuvanema teekonnale asuvale või juba kasuvanema teekonnal olevale inimesele/perele tasuta. Edasi saame koostöös pere ja võimalusel ka kohaliku omavalitsusega leida parimad lahendused vanema/pere edasiseks nõustamiseks.

LISATEENUSED:

Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat terapeutilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.

Peretoe teenus

Koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega pakume peretoeks võimalikke lahendusi ja peretoetajaid.

Peretoe teenuse vajadusel palume pöörduda info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise soovi ja vajaduse korral palun võtke ühendust:
info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701 või venekeelsete perede teenuste koordineerimiseks:

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

Kogemusnõustamine

Nõustamist teise kogemustega kasuvanema poolt pakume spetsiifilise kogemuse või vajaduse puhul, kus püüame koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega leida perele vastava kogemusega kasuvanema, kes on ise läbi käinud sarnaseid katsumusi või olukordi.

Palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

Tugigrupid

Tugigrupid on piirkondlikud kooskäimise võimalused, kus jagatakse nii kogemusi kui oma rõõme ja valusid, mis on turvalised kohad oma spetsiifiliste küsimuste esitamiseks grupis, aga ka jõustamiseks ja õlatunde kogemiseks, et kasupere/vanem ei ole oma väljakutsete ja katsumustega üksi. Tugigruppe viiakse läbi erinevatel meetoditel, aeg- ajalt on külas erinevad spetsialistid, aga kõige olulisem on omavahelise kooskäimise võimalus. Kui otsid enda piirkonnas tugigruppi, palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

Ida piirkonna koordinaator (palume pöörduda venekeelsete perede toetuse koordineerimiseks):

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

Piirkondlikud kontaktid

kaart_maakonnad

MTÜ Igale Lapsele Pere toetab kasuvanemaid (hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperesid) juba aastast 2012. 

Vanemliku hooleta jäänud, sageli kiindumussuhte häiretega ja varase lapseea traumat kogenud laste kasvatamine võib olla väga kivine teekond. Ära käi sellel teekonnal üksi!

Regulaarsed tugigrupid ja suhtlemine pakuvad kasuperedele ja -vanematele, kes kasvatavad erinevas juriidilises vormis vanemliku hooleta jäänud lapsi, hädavajalikku võimalust leida lahendusi erinevatele katsumustele, mis kasupere teekonnal esinevad. Samuti on võimalik kogenud kasuperede ja erinevate erialaspetsialistide nõustamisel ennetada mitmeid esineda võivaid probleeme. Järjepidev toetus on üks olulistest kasuvanemale ja -perele turvalise baasi loomise teguritest.

grupipilt

Samas on ka neil, kes alles selle teekonna alguses ja plaanivad mõne lapse perre võtmist või tunnevad valdkonna vastu huvi, võimalus saada tugigrupi või kogemustega kasuvanemate kohtumise pingevabas õhkkonnas toetust oma mõtetele, vastuseid erinevatele küsimustele, osaleda koolitustel ja nõustamistel ning kasvada läbi teiste perede kogemuste kasuvanema teekonnal.  

Tugitegevusi ja kokkusaamisi koordineerib tavaliselt ühingu piirkondlik kontaktisik, enamasti ka ise omades kasuvanemaks olemise kogemust. 

Lähemat infot tugiteenuste võimalustest saab meie meeskonna esindajatelt (kliki kaardil, et näha, kus on sulle kõige lähem piirkondlik kontakt).

Tugiteenused koostöös sotsiaalkindlustusametiga

Veebilingid olulisele asendushooldust puudutavale infole:
 
 
 

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub Sotsiaalkindlustusameti hanke “Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele 2024-2025” raames hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele järgmisi teenuseid: peretoe teenus, mentorlus, tugigrupid, psühholoogiline nõustamine ja individuaalne supervisioon.

Peretoe teenust pakutakse kahel viisil: pere kohanemise toetamiseks või vajaduspõhiseks pere toetamiseks.

Peretoe teenus kohanemise toetamisel
Teenuse eesmärk – lapse ja pere sujuv kohanemine ja suhete loomine üksteisega ning stabiilse igapäevase elurütmi saavutamine. Peretoetaja aitab perel toime tulla kohanemisperioodil ette tulla võivate küsimuste ja raskustega.

Teenuse aeg – teenust osutatakse ühe aasta jooksul alates uue lapse perre tulekust. Teenusega võib alustada 1 kuu enne lapse perre tulekut. Kohanemiseks mõeldud peretoe teenust osutatakse igale hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperele, kes seda soovib.

Teenuse algus –teenuse saamiseks pöördub pere või KOV lastekaitsetöötaja Tellija või Täitja poole.

Vajaduspõhine peretoe teenus
Teenuse eesmärk – teenust osutatakse perele, kui peres on tekkinud vajadus põhjalikuma toetuse järele pärast lapse viibimist peres juba kauem kui 1 aasta.

Teenuse aeg – teenust osutatakse ühele perele kuni 1 aasta jooksul alates teenuse osutamisest (ühe või mitme perioodina). Vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse vaid KOV suunamise alusel. Lapsendajate puhul osutatakse teenust ka ilma KOV suunamiseta.

Teenuse algus – KOVi lastekaitsetöötaja (koostöös perega ja lapsega) hindab pere teenuse vajadust ja planeerib peretoe teenuse vajaduse juhtumiplaanis ning täidab teenusele suunamise vormi. KOVi lastekaitsetöötaja märgib suunamisvormis ja juhtumiplaanis teemad ja probleemkohad, millega peretoe teenuse puhul tuleb tegeleda ning teenuse eesmärgid, mida soovitakse teenuse jooksul saavutada. Koostöö aluseks on peretoe teenuse koostöölepe, kus on kajastatud teenuse eesmärgid ning pere ja peretoetaja tegevused. Eesmärgid tulenevad KOV suunamise vormist ning pere ja peretoetaja omavahelistest kokkulepetest.

Meie peretoetajad: Liina Kõiv, Jane Snaith, Ene Mumm, Õie Kiis, Tatjana Olesk, Mariia Uglanova, Irina Moskvitina

Mentorlus
Teenuse eesmärk on pakkuda perele kogemuslikku nõustamist enne lapse perre tulekut või konkreetsete keeruliste olukordade puhul. Mentor vahendab teadmisi ja isiklikku kogemust, soovitab alternatiive, toetab ja nõustab peret oma kompetentsi piires.

Meie mentorid: Jane Snaith, Anne Siniaas, Jelena Paap, Riin Pärnamets, Anneli Vilt, Anne Markvart, Alic Aaso

Tugigrupid kasuperedele
Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele suunatud tugigrupi eesmärk on pakkuda peredele regulaarse kooskäimise võimalust ja aidata leida võimalusi lastega seotud suhte-, kasvatus-, kooli- vm küsimuste või probleemide lahendamiseks ning toimetuleku tõstmiseks kasutades ekspertide nõuandeid ja grupiressurssi. Teemade käsitlemisel tugigruppides lähtutakse tõendus- ja teaduspõhistest lähenemistest.

 

Tugigrupid märts 2024:

Kasuvanemate tugigrupp Kuressaares (eesti keeles)
Aeg: 14.03.2024 kl 16.00-19.00 
KohtMarientali tee 27, Kuressaare ( II korrus)
Grupi läbiviija: Heidi Rätsep (superviisor)
Täpsem info ja registreerumineheidi@caritas.ee või tel 5568 8080
 

Встреча приемных родителей и опекунов в Ида-Вирумаа (на русском языке)
16.03.202с 10:00 до 13:00 Vabaduse 3, Narva
Ведущии группы: Мария Угланова – консультант приемных родителей 
Регистрация: uglanovamariia@gmail.com Дополнительная информация: Мария Угланова тел.: 5831 9424

Kasuvanemate tugigrupp Tabasalus (eesti keeles)
Aeg: 21.03.2024 kell 17.30–20:30
Koht: Tabasalu, Kallaste 7, Lillepere keskus (Tabasalu keskuse B-korpus, III korrus)
Grupi läbiviija: Jane Snaith (kasuvanemate nõustaja ja peretoetaja)
Täpsem info ja registreerumineinfo@kasupered.ee või tel 504 1330


Встреча приемных родителей в
 Ида-Вирумаа (на русском языке)
Aeg: 23.03.2024 с 10:00 до 13:00
Koht: Keskallee 20, Kohtla-Järve (sissepääs hoovipoolsest uksest)
Ведущии группы: Любовь Дорошенко
 – консультант приемных родителей.
Регистрация: ljuba@kasupered.ee Дополнительная информация: Любовь Дорошенко, тел.: 5770 5477

Kasuvanemate tugigrupp Hiiumaal (eesti keeles)
Aeg: 27.03.2024 kl 16.00-19.00
Grupi läbiviija: Heidi Rätsep (superviisor)
Täpsem info ja registreerumine: heidi@caritas.ee või tel 5568 8080

 

Psühholoogiline nõustamine või individuaalne supervisioon

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata kaasa kasupereks olemisega või lapse kasvatamisega seotud küsimuste või probleemide lahendamisele. Teenus sisaldab ühe või mitme pereliikme nõustamist, sh probleemi olemuse väljaselgitamist, pere ressursside leidmist, psühholoogilise abi kavandamist ja vajadusel erialaspetsialistide konsultatsioonile suunamist või teraapia soovitamist.

Meie psühholoogid: Hele Aluste, Lagle Reinup, Karmen Maikalu, Natalia Pluzhnikova

Supervisioon on nõustamine, milles kasutatakse erinevaid kogemuse läbitöötamise meetodeid. Supervisiooni käigus leitakse uusi lahendusi keerulistele olukordadele, toetatakse inimest läbi ressursside leidmise ja toetatakse muutuste tegemist oma käitumises. Supervisiooni viib läbi vastava ettevalmistuse saanud superviisor, osaleda võib üks või mitu pereliiget.

Meie superviisor: Heidi Rätsep

Teenuste kohta täpsema info saamiseks pöörduge palun Elen Kinnepi poole elen@kasupered.ee või tel 5332 7701