Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub tugiteenuseid kasuperedele/vanematele

Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis võib sinu laps olla elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Pöördu meie poole!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele!

Esmane nõustamine on kasuvanema teekonnale asuvale või juba kasuvanemana teekonnal olevale inimesele/perele tasuta. Edasi saame koostöös pere ja võimalusel ka kohaliku omavalitsusega leida parimad lahendused vanema/pere edasiseks nõustamiseks.

Jätkuteenused:
Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat terapeutilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.

Lähem info tel 53327701
või
info / at/ kasupered.ee

Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperede tugiteenused koostöös sotsiaalkindlustusametiga

MTÜ Igale Lapsele Pere on 2022. aastal sotsiaalkindlustusameti partner tugiteenuste pakkujana ESF hankeprojekti raames üle Eesti.

Nii omavalitsused kui hooldus-, eestkoste- ja lapsendajapered saavad teenuse kasutamiseks pöörduda nii sotsiaalkindlustusametisse kui ka otse MTÜ Igale Lapsele Pere poole.

Sotsiaalkindlustusameti info:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused

Teenuste korraldus:

Koostöös kas perega, omavalitsusega või kolmepoolselt arutame pere teenuse vajadused läbi ja koostame vajaliku tugiteenuse paketi. 2022. aastal pakume tugiteenuste hanke projekti raames järgnevaid teenuseid:

1.  Peretoe teenus

MTÜ Igale Lapsele Pere peretoetajad on:

Jane Snaith
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Harjumaa
Teenust osutab: Tallinn, Harjumaa, Läänemaa, vajadusel ka mujal Eestis

Karis Mugamäe
Haridus: Rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös
Elukoht: Lääne-Virumaa
Teenust osutab: Lääne- ja Ida-Virumaa

Mare Vogt 
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Harjumaa
Tööpiirkond: Harjumaa

Marge Green 
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Tallinn
Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa

Tatjana Olesk
Haridus: sotsiaaltöö magister
Elukoht: Ida-Virumaa
Tööpiirkond: Ida-Virumaa

Mariia Uglanova
Haridus: kõrgem pedagoogiline
Elukoht: Ida-Virumaa
Tööpiirkond: Narva, Ida-Virumaa

Evi Kruzman
Haridus: sotsiaaltöö ja riigiteaduste magister
Elukoht: Ida-Virumaa
Tööpiirkond: Ida-Virumaa

Anne Siniaas
Haridus: rakenduskõrgharidus
Elukoht: Tartu
Tööpiirkond: Tartu-, Võru-, Viljandi-, Jõgeva- ja Põlvamaa

Liina Kõiv
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Harjumaa
Tööpiirkond: Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa

Heidi Rätsep
Haridus: sotsiaalteaduste bakalaureus
Elukoht: Harjumaa
Tööpiirkond: Harjumaa, Pärnumaa, Hiiumaa, vajadusel ka mujal Eestis

Elen Kinnep
Haridus: sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, rakenduskõrgharidus
Elukoht: Pärnu
Tööpiirkond: Pärnumaa, vajadusel ka mujal Eestis

Õie Kiis
Haridus: sotsiaaltöö magister
Elukoht: Valga
Tööpiirkond: Lõuna- ja Kesk-Eesti

Ene Mumm
Haridus: sotsiaaltöö 
Elukoht: Lääne-Virumaa
Tööpiirkond: Lääne-Virumaa

Peretoe teenuse vajadusel palume pöörduda info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701

Koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega pakume peretoeks võimalikke lahendusi ja peretoetajaid.

 
Ida piirkonna koordinaator (palume pöörduda venekeelsete perede toetuse koordineerimiseks):

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

 2. Psühholoogiline nõustamine

Spetsialistid-psühholoogid: 
Lagle Reinup
Karmen Maikalu 
Hele Aluste
Merit Lage  

Ene Jõemägi 
Zanna Bober 
Ljubov Mägi

Psühholoogilise nõustamise soovi ja vajaduse korral palun võtke ühendust:
info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701 või venekeelsete perede teenuste koordineerimiseks:

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

3. Mentorlus

Mentorlust ehk kogemuslikku nõustamist pakume spetsiifilise kogemuse või vajaduse puhul, kus püüame koostööd pere ja/või kohaliku omavalitsusega leida perele vastava kogemusega mentori, kes on ise kasupere/vanema kogemusega ja läbi käinud sarnaseid katsumusi või olukordi.

Palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

4. Tugigrupid

Tugigrupid on piirkondlikud kooskäimise võimalused, kus jagatakse nii kogemusi kui oma rõõme ja valusid, mis on turvalised kohad oma spetsiifiliste küsimuste esitamiseks grupis, aga ka jõustamiseks ja õlatunde kogemiseks, et kasupere/vanem ei ole oma väljakutsete ja katsumustega üksi. Tugigruppe viiakse läbi erinevatel meetoditel, aeg- ajalt on külas erinevad spetsialistid, aga kõige olulisem on omavahelise kooskäimise võimalus.

Kui otsid enda piirkonnas tugigruppi, palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.