0
Your cart is empty. Go to Shop

TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub tugiteenuseid kasuperedele/vanematele.

Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis võib sinu laps olla elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Pöördu meie poole!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele!

Esmane nõustamine on kasuvanema teekonnale asuvale või juba kasuvanemana teekonnal olevale inimesele/perele tasuta. Edasi saame koostöös pere ja võimalusel ka kohaliku omvalitsusega leida parimad lahendused vanema/pere edasiseks nõustamiseks.

Jätkuteenused:
Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu ja -mustrit, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat teraapilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.

Lähem info tel 53327701
või
info@kasupered.ee

Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperede tugiteenused koostöös sotsiaalkindlustusametiga

MTÜ Igale Lapsele Pere on 2021. aastal sotsiaalkindlustusameti partner tugiteenuste pakkujana ESF hankeprojekti raames Ida (Ida- ja Lääne-Virumaa) ja Lääne (Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa) piirkonnas.

Ida- ja Lääne piirkonna omavalitsused,  hooldus-, eestkoste- ja lapsendajapered saavad teenuse kasutamiseks pöörduda nii sotsiaalkindlustusametisse kui ka otse MTÜ Igale Lapsele Pere poole.

Koostöös kas perega, omavalitsusega või kolmepoolselt arutame pere teenuse vajadused läbi ja koostame vajaliku tugiteenuse paketi.