Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub tugiteenuseid kasuperedele/vanematele

Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis võib sinu laps olla elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Pöördu meie poole!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele!

Esmane nõustamine on kasuvanema teekonnale asuvale või juba kasuvanemana teekonnal olevale inimesele/perele tasuta. Edasi saame koostöös pere ja võimalusel ka kohaliku omavalitsusega leida parimad lahendused vanema/pere edasiseks nõustamiseks.

Jätkuteenused:
Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat terapeutilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.

Lähem info tel 53327701
või
info / at/ kasupered.ee

Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperede tugiteenused koostöös sotsiaalkindlustusametiga

MTÜ Igale Lapsele Pere on 2022. aastal sotsiaalkindlustusameti partner tugiteenuste pakkujana ESF hankeprojekti raames üle Eesti.

Nii omavalitsused kui hooldus-, eestkoste- ja lapsendajapered saavad teenuse kasutamiseks pöörduda nii sotsiaalkindlustusametisse kui ka otse MTÜ Igale Lapsele Pere poole.

Sotsiaalkindlustusameti info:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused

Teenuste korraldus:

Koostöös kas perega, omavalitsusega või kolmepoolselt arutame pere teenuse vajadused läbi ja koostame vajaliku tugiteenuse paketi. 2022. aastal pakume tugiteenuste hanke projekti raames järgnevaid teenuseid:

1.  Peretoe teenus

MTÜ Igale Lapsele Pere 2022 aasta peretoetajad on:

Jane Snaith
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Harjumaa
Teenust osutab: Tallinn, Harjumaa, Läänemaa, vajadusel ja pere soovil ka mujal Eestis

Karis Mugamäe
Haridus: Rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös
Elukoht: Lääne-Virumaa
Teenust osutab: Lääne- ja Ida-Virumaa

Mare Vogt 
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Saaremaa
Teenust osutab: Saaremaa

Marge Green 
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Tallinn
Teenust osutab: Tallinn, Harjumaa, Raplamaa

Tatjana Olesk
Haridus: sotsiaaltöö magister
Elukoht: Ida-Virumaa
Teenust osutab: Ida-Virumaa

Mariia Uglanova
Haridus: kõrgem pedagoogiline
Elukoht: Ida-Virumaa
Teenust osutab: Narva, Ida-Virumaa

Evi Kruzman
Haridus: sotsiaaltöö ja riigiteaduste magister
Elukoht: Ida-Virumaa
Teenust osutab: Ida-Virumaa

Inge Ojala-Pihlaja 
Haridus: pastoraalteoloogia bakalaureus
Elukoht: Põlvamaa
Teenust osutab: Võru-, Põlva-, Valgamaa

Anne Siniaas
Haridus: rakenduskõrgharidus
Elukoht: Tartu
Teenust osutab: Tartu-, Võru-, Viljandi-, Jõgeva- ja Põlvamaa

Liina Kõiv
Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Harjumaa
Teenust osutab: Tallinn, Harjumaa ja Raplamaa

Heidi Rätsep
Haridus: sotsiaalteaduste bakalaureus
Elukoht: Harjumaa
Teenust osutab: Pärnumaa ja vajadusel ka mujal Eestis

Elen Kinnep
Haridus: sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, rakenduskõrgharidus
Elukoht: Pärnu
Teenust osutab: Pärnumaa, perede soovil ja vajadusel ka mujal Eestis

Õie Kiis
Haridus: sotsiaaltöö magister
Elukoht: Valga
Teenust osutab: Lõuna- ja Kesk-Eesti

Ene Mumm
Haridus: sotsiaaltöö 
Elukoht: Lääne-Virumaa
Teenust osutab: Lääne-Virumaa

Peretoe teenuse vajadusel palume pöörduda info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701

Koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega pakume peretoeks võimalikke lahendusi ja peretoetajaid.

 
Ida piirkonna koordinaator (palume pöörduda venekeelsete perede toetuse koordineerimiseks):

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

 2. Psühholoogiline nõustamine

Spetsialistid-psühholoogid: 
Lagle Reinup
Karmen Maikalu 
Hele Aluste
Merit Lage  
Marge Ulla Arusoo
Ene Jõemägi 
Zanna Bober 
Ljubov Mägi

Psühholoogilise nõustamise soovi ja vajaduse korral palun võtke ühendust:
info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701 või venekeelsete perede teenuste koordineerimiseks:

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

3. Mentorlus

Mentorlust ehk kogemuslikku nõustamist pakume spetsiifilise kogemuse või vajaduse puhul, kus püüame koostööd pere ja/või kohaliku omavalitsusega leida perele vastava kogemusega mentori, kes on ise kasupere/vanema kogemusega ja läbi käinud sarnaseid katsumusi või olukordi.

Palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

4. Tugigrupid

Tugigrupid on piirkondlikud kooskäimise võimalused, kus jagatakse nii kogemusi kui oma rõõme ja valusid, mis on turvalised kohad oma spetsiifiliste küsimuste esitamiseks grupis, aga ka jõustamiseks ja õlatunde kogemiseks, et kasupere/vanem ei ole oma väljakutsete ja katsumustega üksi. Tugigruppe viiakse läbi erinevatel meetoditel, aeg- ajalt on külas erinevad spetsialistid, aga kõige olulisem on omavahelise kooskäimise võimalus.

Kui otsid enda piirkonnas tugigruppi, palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

Augustikuu tugigrupid

Tartumaa kasuvanemate tugigrupp (eesti keeles)

18.08.2022 (kellaaeg ja asukoht täpsustamisel)

Grupi läbiviija: Anne Siniaas – peretoetaja

Täpsem info ja registreerumine: anne@kasupered.ee tel 511 2396


Hiiumaa kasuperede kogemuskohtumine (eesti keeles)

10.08.2022 kl 16.00-19.00
Lootuse 4, Käina

Grupi läbiviija: Heidi Rätsep superviisor ja peretoetaja

Registreerumine: info@kasupered.ee

Täpsem info: tel 5332 7701


Pärnumaa kasuperede kogemuskohtumine (eesti keeles)

08.08.2022 kl 16.00-19.00 Pärnus (grupp täitunud)

Huvi korral võtke palun ühendust – võimalusel ja piisava arvu uute huviliste korral oleme valmis avama uue grupi.

Täpsem info: info@kasupered.ee


Ida-Virumaa kasuvanemate kogemuskohtumine (vene keeles)

13.08.2022 kl 10.00-13.00 Sompa 5a Jõhvi

Grupi läbiviija: Tatjana Olesk – peretoetaja ja kasuvanemate nõustaja

Registreerumine: ljuba@kasupered.ee

Täpsem info: Ljubov Dorošenko, tel 5770 5477


Встреча
приемныхродителейвИдаВирумаа (нарусскомязыке)

13.08.2022 с 10:00 до 13:00 Sompa 5а Йыхви

Ведущии группы: Татьяна Олеск – консультант приемных родителей

Регистрация: ljuba@kasupered.ee

Дополнительная информация: Любовь Дорошенко, тел.: 5770 5477


Встреча приемных родителей в Ида
Вирумаа (на русском языке)

25.08.2022 с 17:15 до 20:15 Võidu 17Е Нарва
Ведущии группы
: Мариия Угланова – консультант приемных родителей 

Регистрацияljuba@kasupered.ee

Дополнительная информацияЛюбовь Дорошенкотел.: 5770 5477

 

Septembrikuu tugigrupid

Tartumaa kasuperede kogemuskohtumine (eesti keeles)

15.09.2022 kl 17-20 (asukoht täpsustamisel)

Grupi läbiviija: Anne Siniaas – peretoetaja

Täpsem info ja registreerumine: anne@kasupered.ee tel 511 2396

 

Hiiumaa kasuperede kogemuskohtumine (eesti keeles)

16.09.2022 kl 16.00-19.00 Lootuse 4, Käina

Grupi läbiviija: Heidi Rätsep – superviisor ja peretoetaja

Täpsem info ja registreerumine: info@kasupered.ee või tel 5332 7701

 

Встреча приемных родителей в Ида-Вирумаа (на русском языке)

17.09.2022 с 10:00 до 13:00 Sompa 5а Jõhvi
Ведущии группы: Татьяна Олеск – консультант приемных родителей Регистрация: ljuba@kasupered.eeДополнительная информация: Любовь Дорошенко, тел.: 5770 5477

Встреча приемных родителей в Ида-Вирумаа (на русском языке)

22.09.2022 с 17:15 до 20:15 Võidu 17Е Нарва
Ведущии группы: Мариия Угланова – консультант приемных родителей 
Регистрация: ljuba@kasupered.ee
Дополнительная информация: Любовь Дорошенко, тел.: 5770 5477

 

Pärnumaa kasuperede kogemuskohtumine (eesti keeles)

29.09.2022 kl 16.00-19.00 Pärnu (grupp täitunud)

Huvi korral võtke palun ühendust – võimalusel ja piisava arvu uute huviliste korral oleme valmis avama uue grupi.

Täpsem info: info@kasupered.ee või tel 5332 7701