Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub tugiteenuseid hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele 

Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis võib sinu laps olla elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Pöördu meie poole!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele!

Esmane nõustamine on kasuvanema teekonnale asuvale või juba kasuvanema teekonnal olevale inimesele/perele tasuta. Edasi saame koostöös pere ja võimalusel ka kohaliku omavalitsusega leida parimad lahendused vanema/pere edasiseks nõustamiseks.

JÄTKUTEENUSED:

Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat terapeutilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja traumateadlikke sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.

Peretoe teenus

Koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega pakume peretoeks võimalikke lahendusi ja peretoetajaid.

Peretoe teenuse vajadusel palume pöörduda info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise soovi ja vajaduse korral palun võtke ühendust:
info /at/ kasupered.ee või telefonil 5332 7701 või venekeelsete perede teenuste koordineerimiseks:

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

Kogemusnõustamine

Nõustamist teise kogemustega kasuvanema poolt pakume spetsiifilise kogemuse või vajaduse puhul, kus püüame koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega leida perele vastava kogemusega kasuvanema, kes on ise läbi käinud sarnaseid katsumusi või olukordi.

Palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

Tugigrupid

Tugigrupid on piirkondlikud kooskäimise võimalused, kus jagatakse nii kogemusi kui oma rõõme ja valusid, mis on turvalised kohad oma spetsiifiliste küsimuste esitamiseks grupis, aga ka jõustamiseks ja õlatunde kogemiseks, et kasupere/vanem ei ole oma väljakutsete ja katsumustega üksi. Tugigruppe viiakse läbi erinevatel meetoditel, aeg- ajalt on külas erinevad spetsialistid, aga kõige olulisem on omavahelise kooskäimise võimalus.

Kui otsid enda piirkonnas tugigruppi, palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.

 

Ida piirkonna koordinaator (palume pöörduda venekeelsete perede toetuse koordineerimiseks):

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

Piirkondlikud kontaktid

kaart_maakonnad

MTÜ Igale Lapsele Pere toetab kasuvanemaid (hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperesid) juba aastast 2012. 

Vanemliku hooleta jäänud, sageli kiindumussuhte häiretega ja varase lapseea traumat kogenud laste kasvatamine võib olla väga kivine teekond. Ära käi sellel teekonnal üksi!

Regulaarsed tugigrupid ja suhtlemine pakuvad kasuperedele ja -vanematele, kes kasvatavad erinevas juriidilises vormis vanemliku hooleta jäänud lapsi, hädavajalikku võimalust leida lahendusi erinevatele katsumustele, mis kasupere teekonnal esinevad. Samuti on võimalik kogenud kasuperede ja erinevate erialaspetsialistide nõustamisel ennetada mitmeid esineda võivaid probleeme. Järjepidev toetus on üks olulistest kasuvanemale ja -perele turvalise baasi loomise teguritest.

grupipilt

Samas on ka neil, kes alles selle teekonna alguses ja plaanivad mõne lapse perre võtmist või tunnevad valdkonna vastu huvi, võimalus saada tugigrupi või kogemustega kasuvanemate kohtumise pingevabas õhkkonnas toetust oma mõtetele, vastuseid erinevatele küsimustele, osaleda koolitustel ja nõustamistel ning kasvada läbi teiste perede kogemuste kasuvanema teekonnal.  

Tugitegevusi ja kokkusaamisi koordineerib tavaliselt ühingu piirkondlik kontaktisik, enamasti ka ise omades kasuvanemaks olemise kogemust. 

Lähemat infot tugiteenuste võimalustest saab meie meeskonna esindajatelt (kliki kaardil, et näha, kus on sulle kõige lähem piirkondlik kontakt).

Muud tugiteenused

 

/info täiendamisel/