0
Your cart is empty. Go to Shop

TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere pakub tugiteenuseid kasuperedele/vanematele.

Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis võib sinu laps olla elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Pöördu meie poole!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele!

Esmane nõustamine on kasuvanema teekonnale asuvale või juba kasuvanemana teekonnal olevale inimesele/perele tasuta. Edasi saame koostöös pere ja võimalusel ka kohaliku omvalitsusega leida parimad lahendused vanema/pere edasiseks nõustamiseks.

Jätkuteenused:
Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu ja -mustrit, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat teraapilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.

Lähem info tel 53327701
või
info@kasupered.ee

Hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperede tugiteenused koostöös sotsiaalkindlustusametiga

MTÜ Igale Lapsele Pere on 2021. aastal sotsiaalkindlustusameti partner tugiteenuste pakkujana ESF hankeprojekti raames Ida (Ida- ja Lääne-Virumaa) ja Lääne (Läänemaa, Hiiumaa, Saaremaa, Pärnumaa) piirkonnas.

Ida- ja Lääne piirkonna omavalitsused,  hooldus-, eestkoste- ja lapsendajapered saavad teenuse kasutamiseks pöörduda nii sotsiaalkindlustusametisse kui ka otse MTÜ Igale Lapsele Pere poole.

Sotsiaalkindlustusameti info:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja pere/lastekaitse/asendushoolduse-tugiteenused

Teenuste korraldus:

Koostöös kas perega, omavalitsusega või kolmepoolselt arutame pere teenuse vajadused läbi ja koostame vajaliku tugiteenuse paketi.

2021 aastal pakume tugiteenuste hanke projekti raames:

1.  Peretoe teenust

MTÜ Igale Lapsele Pere 2021 aasta peretoetajad on:

Jane Snaith

Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Harjumaa
Teenust osutab: Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa, vajadusel ja pere soovil ka mujal Eestis

Karis Mugamäe

Haridus: Rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös
Elukoht: Lääne-Virumaa
Teenust osutab: Lääne- ja Ida-Virumaa, vajadusel ja pere soovil ka mujal Eestis

Pille Kriisa

Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Lääne-Virumaa
Teenust osutab: Lääne-Virumaa, vajadusel ja pere soovil ka mujal Eestis

Mare Poopuu

Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Saaremaa
Teenust osutab: Saaremaa

Marge Green 

Haridus: sotsiaalteaduste magister
Elukoht: Tallinn
Teenust osutab: Pärnumaa, Läänemaa, Hiiumaa, vajadusel ja pere soovil ka mujal Eestis

Tatjana Olesk

Haridus: sotsiaaltöö magister
Elukoht: Ida-Virumaa
Teenust osutab: Ida-Virumaa

Evi Kruzman
Haridus: sotsiaaltöö magister
Elukoht: Ida-Virumaa
Teenust osutab: Ida-Virumaa

Inge Ojala-Pihlaja 

Haridus: pastoraalteoloogia bakalaureus
Elukoht: Põlvamaa
Teenust osutab: vastavalt vajadusele ja pere soovile

Anne Siniaas
Haridus: rakenduskõrgharidus
Elukoht: Tartu
Teenust osutab: vastavalt vajadusele ja pere soovile

Peretoe teenuse vajadusel palun pöörduda info / at/ kasupered.ee või projektijuhi telefonil 5041330.

Koostöös pere ja/või kohaliku omavalitsusega pakume peretoeks võimalikke lahendusi ja peretoetajaid.

 
Ida piirkonna koordinaator (palume pöörduda venekeelsete perede toetuse koordineerimiseks):

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

 2. Psühholoogilist nõustamist

Spetsialistid:

Karmen Maikalu
Hele Aluste
Marge Ulla Arusoo
Ene Jõemägi 
Zanna Bober 
Natalja Krassilnikova 

Psühholoogilise nõustamise soovi ja vajaduse korral palun võtke ühendust:

info / at/ kasupered.ee või projektijuhi telefonil 5041330 või venekeelsete perede teenuste koordineerimiseks:

Ljubov Dorošenko
ljuba /at/ kasupered.ee
tel: 5770 5477

3. Mentorlus

Mentorlus on mõeldud spetsiifilise kogemuse või vajaduse puhul, kus püüame koostööd pere ja / või kohaliku omavalitsusega leida perele vastava kogemusega mentori, kes on ise kasupere/vanema kogemusega ja läbi käinud sarnaseid katsumusi või olukordi.

Palume samuti võtta ühendust eespooltoodud kontaktidel.