TEENUSED

MTÜ Igale Lapsele Pere koostöös Lillepere Keskusega pakub oktoobrist 2019 tugiteenuseid kasuperedele.


Kui sa kasvatad või hooldad lapsendatud, eestkostel olevat, hoolduspere lepinguga või kasvõi oma sugulaste lapsi või lapselapsi – siis sinu laps on oma elus kogenud mitmeid kaotusi, traumasid ja kõige olulisema esmase lähisuhte kontakti kaotamist. Selliste kogemuste tagajärjed mõjutavad lapse turvalisust ja arengut negatiivselt ning kui nende teemadega ei tegeleta, võivad süveneda lapse emotsionaalsed- ja käitumisprobleemid, mis püsima jäädes võivad mõjutada juba vaimset ja füüsilist tervist.

Kui sa tunned muret lapse negatiivse käitumismustri ja tema emotsioonide reguleerimatuse pärast, laps hoiab oma käitumisega sind pidevalt pinges ja võib olla tunned ennastki emotsionaalse läbipõlemise piiril, siis on sul kiiresti vaja leida abi, tuge ja mõistmist.

Võta ette teekond Lillepere Keskusesse!

Nõustame ka inimesi ja perekondi, kes soovivad alustada kasuvanema teekonda ning võtta perre vanemlikust hoolest ilma jäänud lapse. Soovite lapsendada, olete valmis lapse võtma hooldusele või eestkostele? Kõikidel juhtudel on tegemist traumakogemusega lapsega, kelle eripärasid ja olulisi vajadusi peab teadma. Samuti anname nõu vajalike sammude ja etappide jaoks, mida sellel teekonnal peab tegema.
Sul on olnud selliseid mõtteid ja soove ja sa ei tea, kust alustada?

Võta meiega ühendust ja tule nõustamisele Lillepere Keskusesse!


Individuaalnõustamine

Selgitame välja pere probleemkohad ja vajadused, hindame ressursse ja võimalusi. Hindame nii vanema kui lapse kiindumusajalugu ja -mustrit, juhendame kontakti loomiseks vajalike hoiakute ja lähenemiste kujundamist. Vajadusel loome individuaalse tugiprogrammi ja/või suuname vajaduspõhisele teenusele. Edasi on võimalik kasutada ka järjepidevat teraapilist individuaalnõustamist, kus kasutame kiindumuspõhiseid lähenemisi ja sekkumisi, abistamaks vanemal luua või taastada kontakti lapsega, mõista trauma mõju lapse ajule ning aidata vanemal lapse sisemise maailma negatiivset mustrit ümber kujundada.
Hind: 40 eur/tund

Tugigrupp “kosutav kiindumus”

NB! Tugigrupp ei ole individuaalnõustamine, grupp toimub kui registreerunud on vähemalt 3
inimest.
Kuupäevad 2019: 24.oktoober, 21. november, 17. detsember
Kellaaeg: 17.30 – 20.00
Osalustasu: 12 eur/kord

 

Lillepere keskus asub: Tabasalu, Teenuste 2
Lähem info tel 5041330
registreerimine: info@kasupered.ee

Lapsendaja-, hooldus- ja eestkosteperedele toetavaid teenuseid pakkuvate partnerite ring on laienenud.


MTÜ Igale Lapsele Pere on sõlminud ühe partnerorganisatsioonina hankelepingu sotsiaalkindlustusametiga tugiteenuste pakkumiseks aastal 2020 Lõuna ja Lääne piirkonnas.

Lõuna ja Lääne piirkonna lapsendaja-, hooldus- ja eestkostepered saavad teenuse kasutamiseks pöörduda ka otse MTÜ Igale Lapsele Pere poole info@kasupered.ee
Kasutage kindlasti võimalust, sest riigihanke raames on teenused peredele tasuta ja kättesaadavad kodukoha lähedal.