Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Jane Snaith 

Nõustaja ja koolitaja

MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, ühingu juhatuse liige ja tugigruppide arenguprogrammi juhendaja aastast 2012.

haridus: 1989 – 1992 Tartu Ülikooli geograafia ja TTÜ majandus; 2013 TTÜ avalik haldus.

2018 – 2020 Tallinna ülikool, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpe.

Täiendõpe: Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloengud;

2015 Kim Golding’u (Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) PACE-meetodi (DDP-teraapia osa) koolitus Suurbritannias;

2016  DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2018  DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level Two tase, Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2015-2016 MTÜ Igale Lapsele Pere sisekoolitajate väljaõppe programm;

2019  Trauma Competent Caregiver programmi (Texas Christian Univeristy Child Development Insititute kaasabil väljatöötatud programm) koolitaja väljaõpe.

Jane Snaith on läbi viinud koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2019 üle terve Eesti – erinevates haridusasutustes ja Rajaleidja keskustes, samuti toimetanud N. P. Rygaardi raamatu “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet ja Marek Wnuki ja Uliana Dolyniaki „Töö traumeeritud lastega“. Ta on tõlkinud ja toimetanud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ja Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele“. Kõik raamatud on MTÜ Igale Lapsele Pere välja antud tõlkeraamatud.

Kasuvanemana on tal 15-aastane kogemus hooldus- ja eestkostevanemana nii pikaajaliselt kui lühiajaliselt erinevate emotsionaalsete ja käitumuslike väljakutsetega 7 lapsega.