0
Your cart is empty. Go to Shop

Juhatus

Jane Snaith – Juhatuse esimees

E-post: jane@kasupered.ee
Telefon: +372 504 1330

Olen sündinud ja koolis käinud Valgas. Õppisin TÜ-s geograafiat ja hiljem ärijuhtimist TÜ Avatud Ülikoolis, samuti TTÜ-s majandust ning 2012. aasta kevadel lõpetasin ka TTÜ avaliku halduse eriala. Töötasin suurema osa ajast erasektoris, kuid toetades vabatahtlikuna 10 aasta jooksul lastekodudes elavaid lapsi jõudsin lõpuks arusaamisele, et iga laps vajab ja väärib päris perekonda ning otsustasin anda sellesse valdkonda oma panuse.

2012. aastast suundusin täisajaga uute väljakutsete juurde ja minu südameasi ning missioon on koos mõttekaaslastega vanemliku hoolitsuseta jäänud laste perekonnas hooldamise valdkonna arengusse panustamine. Minu peres on neli last, kellest kaks on viimase 9 aasta jooksul meie juures uue kodu leidnud.

LJUBOV DOROŠENKO – juhatuse liige

E-post: ljuba@kasupered.ee
Telefon: +372 5770 5477

Ühingu Ida-Virumaa vabatahtlik piirkonnajuht, pikaajalise kogemusega kasuvanem.

MARGE GREEN – juhatuse liige

E-post: marge@kasupered.ee
Telefon: +372 5554 1145

Olen sündinud ja koolis käinud Tallinnas. Tartu Ülikoolis õppisin eesti keelt ja kirjandust. Ühel hetkel hakkasid mind huvitama inimestevahelised suhted, inimeste käitumise sügavam tagapõhi. Õppisin psühholoogiliseks nõustajaks Professionaalse Psühholoogia Erakoolis ja ka hiljem olen end täiendanud erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal. Olen lõpetanud pereteraapia algkursuse Perekonnastuudio ABX OÜ Psühhoteraapia Koolis.

2016. aastal alustasin õpinguid Šotimaal, et õppida süvendatult kiindumusteoorial põhinevat pereteraapiat. Samal aastal algasid õpingud Austrias EAGALA-mudeli tundmaõppimiseks. EAGALA-mudel on koos hobustega läbiviidav teraapia, mis on tõhus abivahend aitamaks ka kiindumushäirega lapsi ning nende vanemaid. Tallinna Ülikoolis olen lõpetanud magistriõppe sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse erialal. Töötanud olen nii maavalitsuses, ministeeriumis, rehabilitatsiooniasutuses kui ka asenduskodus.

Vanemliku hooleta jäänud lastega kokku puutudes mõistsin, et tahan neid lapsi ja nende vanemaid üha rohkem aidata ja see arusaam viiski mind MTÜ Igale Lapsele Pere ridadesse. Enda jaoks pean oluliseks ka töökogemust sotsiaalpedagoogina, mis aitab mõista laste pedagoogilisi erivajadusi. Hetkel olen tööl kohalikus omavalitsuses lastekaitsespetsialistina. Ikka selleks, et mõista ja aidata lapsi, kes abi vajavad. Mul on kaks täiskasvanud last – tütar ja poeg ning kaks imearmast lapselast.