Kiindumusteooria ja trauma käsitlus lapse arengut toetava keskkonna loomisel

Koolituse viib läbi Jane Snaith, MTÜ Igale Lapsele Pere

Häiritud kiindumusmustriga lapsi iseloomustab vähenenud suutlikkus reageerida adekvaatselt emotsionaalses ja sotsiaalses plaanis. Kiindumusmustritega seotud häired hõlmavad tervet rida käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kellele ei ole esimeste eluaastate jooksul langenud osaks piisavalt hoolt. „Kui lapse elu esimesed suhted ei ole loonud lapse jaoks turvalist aluspõhja, tundub selle loomine hilisemas elus olevat väga raske. Kiindumus on omamoodi aken, mis on sündides pärani avatud ja mis kuni kolmanda eluaastani tasahilju rohkem või vähem sulgub”, kirjutab taanlasest psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard oma praktilise teraapia käsiraamatus „Kiindumushäirega laps“.

Traumakogemus on samuti tänaseks teada kui väga oluline tegur lapse emotsionaalsete ja käitumisraskuste tekkimisel. Millised on trauma tekkimise riskitegurid, kuidas trauma lapse aju mõjutab ja mida me saame teha praktilise sekkumisena olles kiindumuspõhine ja traumateadlik, räägime samuti koolituse jooksul läbi.

Koolituspäeva jooksul mõtestame lahti mõisted: kiindumusteooria, kiindumuskäitumine, trauma, kiindumushäire, kiindumussuhe ja selle erinevad mustrid; teadvustame lapse aju arengu etappe ning esmase kontakti mõju lapse arengule. Samuti käsitleme murekohti, mille vastu põrkume igapäevases töös probleemsete lastega, erinevaid tegutsemise põhimõtteid ning meetodeid ja tehnikaid, mis arvestavad lapse kiindumustausta ja annavad praktilisi oskusi käitumishäiretega lapse abistamiseks ja käitumist reguleerivaks lähenemiseks, eriti kooli- ja lasteasutuse keskkonnas.

Koolitaja taust:
Jane Snaith on MTÜ Igale Lapsele Pere tegevjuht, koolitaja ja kasuvanemate nõustaja. Kasuvanemana on tal kogemus 15 aasta jooksul 8 lapse pikema- ja lühiajalisema hooldamisega. 2 bioloogilist last on juba täisealised.