Kiindumusteooria ja trauma käsitlus lapse arengut toetava keskkonna loomisel

“Kiindumusteooria ja trauma käsitlus lapse arengut toetava keskkonna loomisel”                                                                                        

Koolituse viib läbi Jane Snaith, MTÜ Igale Lapsele Pere

Häiritud kiindumusmustriga lapsi iseloomustab vähenenud suutlikkus reageerida adekvaatselt emotsionaalses ja sotsiaalses plaanis. Kiindumusmustritega seotud häired hõlmavad tervet rida käitumisprobleeme, mis on omased lastele, kellele ei ole esimeste eluaastate jooksul langenud osaks piisavalt hoolt. „Kui lapse elu esimesed suhted ei ole loonud lapse jaoks turvalist aluspõhja, tundub selle loomine hilisemas elus olevat väga raske. Kiindumus on omamoodi aken, mis on sündides pärani avatud ja mis kuni kolmanda eluaastani tasahilju rohkem või vähem sulgub”, kirjutab taanlasest psühholoog ja terapeut Niels Peter Rygaard oma praktilise teraapia käsiraamatus „Kiindumushäirega laps“.

Koolituspäeva jooksul mõtestame lahti mõisted: kiindumusteooria, kiindumuskäitumine, trauma, kiindumushäire, kiindumussuhe ja selle erinevad mustrid; teadvustame lapse aju arengu etappe ning esmase kontakti mõju lapse arengule. Samuti käsitleme murekohti, mille vastu põrkume igapäevases töös probleemsete lastega, erinevaid tegutsemise põhimõtteid ning meetodeid ja tehnikaid, mis arvestavad lapse kiindumustausta ja annavad praktilisi oskusi käitumishäiretega lapse abistamiseks ja käitumist reguleerivaks lähenemiseks, eriti kooli- ja lasteasutuse keskkonnas.

Tutvustame eesti keeles ilmunud raamatuid: Marek Wnuki ja Uliana Dolyniaki „Töö traumeeritud lastega“; Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele. Praktilised põhitõed õpetajatele, hooldajatele ja koolide tugispetsialistidele.“, N.P. Rygaardi “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat” (eesti ja vene keeles), B. Perry “Poiss, keda kasvatati nagu koera” ning  Kim Goldingu ja Dan Hughesi praktilisele teraapiale lastega ja paarisuhtele suunatud raamatuid „Sild üle rahutu vee. Teraapilised jutustused“ ja „8 nurgakivi parimate suhete vundamendis“.

 Koolitaja taust:

Jane Snaith on MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, ühingu juhatuse liige ja tugigruppide arenguprogrammi juhendaja aastast 2012.

Jane Snaith on õppinud Tartu Ülikoolis geograafiat ja TTÜs majandust (1989 – 1992),

2013 lõpetas TTÜ avaliku halduse eriala. 2018 alustas Tallinna ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpet.

Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid;

2015 – Kim Golding’u (Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) PACE-meetodi (DDP-teraapia osa) koolitus Suurbritannias;

2016 kevad – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2018 sügis  – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level Two tase, Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2015-2016 MTÜ Igale Lapsele Pere sisekoolitajate 2-aastase väljaõppe programm.

Jane Snaith on läbi viinud koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2019 üle terve Eesti – erinevates haridusasutustes ja Rajaleidja keskustes, samuti toimetanud N. P. Rygaardi raamatu “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet, mis on MTÜ Igale Lapsele Pere välja antud tõlkeraamat, samuti tõlkinud ja toimetanud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ja Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele.“

Kasuvanemana on tal kogemus 2 pikaajalise paigutuse ja 5 lühiajalise paigutusega lapsega, kellest peres pikemalt kasvanud kasulastest on mõlemad juba täisealiseks kasvanud. Bioloogilisi lapsi on 2, samuti täisealised.