Usalduslikel suhetel ja kontaktil põhinevad sekkumised – I osa

“Usalduslikel suhetel ja kontaktil põhinevad sekkumised –        I osa”                                                                                          

Koolituse viib läbi Jane Snaith, MTÜ Igale Lapsele Pere

Koolitus on jätkuks eelnevale ehk antud koolitust ei ole võimalik läbida enne, kui teoreetilised teadmised kiindumusteoorial põhinevatest ja traumateadlikest lähenemistest on olemas. Selles etapis asume lähemalt omandama praktilisi teadmisi ja oskusi, kuidas lapsele luua traumateadlikku, usaldusel ja suhetel rajanevat keskkonda.

Koolituse käigus kordame üle teoreetilised alused kiindumusest, traumast ja ajust, vaatleme lähemalt meie endi kui täiskasvanu kiindumusmustreid;

Räägime lapse sensoorsetest vajadustest, kiindumusvajadustest ja muudest erivajadustest, kuidas valmistada lapse keha ette õppimiseks, viia see õpivalmidusse, kuidas aidata lapsel õppida ennast paremini reguleerida ja kuidas aidata neid lapsi, kes ei suuda oma emotsioone ise reguleerida.

DR Karyn Purvis, Chicago Child Development instituudi juht ja suhtepõhiste programmide tulihingeline eestvedaja on öelnud: „Absoluutsel kõik võimalik, kui sa oskad luua kontakti lapse südamega.“

Räägime ka maailmas tuntud ja nii USA’s kui Suurbritannias kasutatavatest kiindumuspõhistest lähenemistest, MAHE-hoiakust, DDP’l (diaadiline psühhoteraapia) rajanevatest abistamisviisidest, TBRI (usaldusel põhinevad suhtepõhised sekkumised) ja TCC (traumateadlik lapse hooldaja) meetoditest ja programmidest.

 Koolitaja taust:

Jane Snaith on MTÜ Igale Lapsele Pere eestvedaja, ühingu juhatuse liige ja tugigruppide arenguprogrammi juhendaja aastast 2012.

Jane Snaith on õppinud Tartu Ülikoolis geograafiat ja TTÜs majandust (1989 – 1992),

2013 lõpetas TTÜ avaliku halduse eriala. 2018 alustas Tallinna ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistriõpet.

Täiendõppena läbinud Tartu Ülikooli e-õppe kursused nii nõustamise ja psühhoteraapia alustest kui eneseanalüüsist, kuulanud TÜ psühholoogia magistri ettevalmistusloenguid;

2015 – Kim Golding’u (Suurbritannia kliiniline psühholoog, koolitaja) PACE-meetodi (DDP-teraapia osa) koolitus Suurbritannias;

2016 kevad – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level One tase Šotimaal, Daniel Hughesi (DDP looja, USA kliiniline psühholoog) ja Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2018 sügis  – DDP (Dyadic Developmental Psychotherapy) Level Two tase, Edwina Grant (sertifitseeritud koolitaja) juhendamisel;

2015-2016 MTÜ Igale Lapsele Pere sisekoolitajate 2-aastase väljaõppe programm.

Jane Snaith on läbi viinud koolitusi ja teemapäevi kiindumusteooria käsitlusest lapse arengut toetava keskkonna loomisel 2015-2019 üle terve Eesti – erinevates haridusasutustes ja Rajaleidja keskustes, samuti toimetanud N. P. Rygaardi raamatu “Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat”, nii eesti kui venekeelset väljaannet, mis on MTÜ Igale Lapsele Pere välja antud tõlkeraamat, samuti tõlkinud ja toimetanud USA lastepsühhiaatri B.Perry raamatu “Poiss, keda kasvatati nagu koera”, Kim Goldingu “Sild üle rahutu vee. Jutustused, mis aitavad leida tee traumeeritud lase südamesse”, Dan Hughesi “8 nurgakivi parimate suhete vundamendis” ja Nicola Marshalli „Kiindumussuhe. Käsiraamat õpetajatele.“

Kasuvanemana on tal kogemus 2 pikaajalise paigutuse ja 5 lühiajalise paigutusega lapsega, kellest peres pikemalt kasvanud kasulastest on mõlemad juba täisealiseks kasvanud. Bioloogilisi lapsi on 2, samuti täisealised.